Středa 22.05.2024
„Stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak zmírnit dopady klimatické krize,“ hlásá iniciativa Sázíme budoucnost
Fotografie: Pexels (pexels.com)
INTERVIEW

„Stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak zmírnit dopady klimatické krize,“ hlásá iniciativa Sázíme budoucnost

Klimatická krize není něčím, co by se mělo brát na lehkou váhu. To, pod jakým tlakem je planeta, na které žijeme, a jak velký vliv má to, co děláme a jak se chováme v přítomnosti, na naši budoucnost, si moc dobře uvědomují lidé, kteří stojí za iniciativou Sázíme budoucnost, jejíž jsme již nějaký čas mediálním partnerem. Co je hlavními cíli této iniciativy? A jak může úplně každý z nás přispět k vytváření lepší budoucnosti pro současné i příští generace?

Kdy a jak vlastně vznikla iniciativa Sázíme budoucnost?

Iniciativa Sázíme budoucnost vznikla v roce 2019. Za jejím zrodem stál úspěch kampaně Stromy svobody, kterou Nadace Partnerství přispěla k oslavám 100 let Československa. V ní jsme mapovali stromy, které lidé zasadili v letech 1918 a 1919 u příležitosti oslav svobody a demokracie a také jsme vysadili stromy nové.

Přemýšleli jsme, jak překlopit energii spojenou s minulostí do iniciativy zaměřené na budoucnost v kontextu klimatické výzvy. Protože stromy jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak zmírnit dopady klimatické krize, rozhodli jsme se jich vysadit 10 milionů. Za každého Čecha a Češku jeden.

Vaším hlavním cílem je vysadit v České republice 10 milionů stromů mimo les a zchladit tak česká města a podpořit odolnost krajiny vůči dopadům klimatických změn. Do kdy byste tento cíl rádi naplnili a jak se vám jeho plnění zatím daří?

Dali jsme si za cíl vysadit 10 milionů stromů do 5 let, cíl bychom tedy chtěli splnit do konce roku 2024. Loni v říjnu jsme oslavili přesně rok od vyhlášení výzvy na výsadbu stromů a k dnešnímu dni se nám na webu sešlo již 600 tisíc registrovaných stromů. Většina registrací naskakuje na přelomu podzimu a zimy, takže věříme, že to začátkem letošního roku dotáhneme na první milion. 

Máte dostupná nějaká data k tomu, jak je to v České republice aktuálně s výsadbou nových stromů v poměru s tím, kolik se jich kácí? Jaká je situace?

Na našem webu evidujeme pouze stromy vysazené v ČR od roku 2019 mimo les. Registrace je ale povinná pouze pro příjemce výsadbových grantů, takže je to hodně o vůli lidí stromy u nás registrovat. Pokud vím, neexistují na celonárodní úrovni žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Právě proto klademe na registraci nově vysazených stromů velký důraz a snažíme se lidi k registraci motivovat například výzvou Zlatý rýč, ve které oceňujeme nejaktivnější sazeče. Chceme vytvořit unikátní databázi, která by lidem poskytovala přehled o počtech vysazených stromů i druzích v rámci celé republiky.

Díky organizaci Arnika máme alespoň data ohledně sázení a kácení stromů v alejích podél cest, tam to zjednodušeně řečeno vychází tak, že za tři vykácené stromy byly v období od roku 2003 do roku 2019 vysázeny sotva dva nové.

Fotografie: Se souhlasem iniciativy Sázíme budoucnost

10 milionů je velké číslo, k jehož dosažení je určitě potřeba získání velké podpory. Jaké byly vaše první kroky v tomto ohledu, které velké subjekty či organizace vás dosud podpořily a podporují a jak konkrétně?

Máme oporu v Ministerstvu životního prostředí, které nám pomáhá rozplétat složité financování i zákony. Náš generální partner Nadace Tipsport nám pomáhá s propagací projektu. Mezi naše partnery patří i Státní fond životního prostředí, který poskytuje formou grantových výzev finance na výsadby. Stojí za námi aktivní starostové, pedagogové, spolky, zodpovědné firmy, vážení odborníci i nakažliví nadšenci. 

Zaznamenali jsme, že jste se propojili také s řadou známých tváří, což jistě velmi pomáhá k šíření povědomí o vaší iniciativě. Které známé tváře sympatizují s iniciativou Sázíme budoucnost?

Mezi osobnosti, které se zasazují o budoucnost, patří například ultramaratonec a patron dobročinných běhů pro stromy Daniel Orálek, herec Boleslav Polívka, televizní moderátor Vladimír Kořen, módní návrhářka Iva Burkertová, zpěvák Albert Černý a další. Hodně nám teď pomáhá i herečka Bára Jánová – ta se stala patronkou loňské Alej svobody a významně nám pomohla s propagací iniciativy nejen na sociálních sítích.

Žijeme v době sociálních sítí a influencerů disponujících opravdu velkým vlivem – jakými způsoby se toho dá ve vašem případě využít a zaznamenáváte, že by vás influenceři podporovali i sami od sebe?

Ano, to se stává. Zejména na Instagramu nám influenceři sami od sebe občas přesdílí nějaké příspěvky anebo se s námi spojují za účelem spolupráce. Zdá se, že ochrana přírody mezi lidmi čím dál víc rezonuje a že je naše iniciativa pro influencery důvěryhodná. To nás samozřejmě moc těší. 

Nutno říci, že zapojit se může úplně každý a každá pomoc se počítá. Jaké konkrétně jsou možnosti připojení se k vaší iniciativě pro jednotlivce?

Hlavním cílem iniciativy Sázíme budoucnost je podporovat lidi, aby sami sázeli stromy. Na našem webu najdete veškeré informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, kde na to sehnat peníze, i manuály jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Jak už jsem zmínila, důležité je pak i výsadbu zaregistrovat do naší interaktivní mapy

Kdo se necítí na organizaci výsadby, může se do nějaké zapojit jako dobrovolník. Místa, kde můžete takto pomoci evidujeme na stránce akce.

Pokud vlastníte pozemek, na kterém byste rádi vysázeli stromy, ale nemáte na to čas nebo síly, můžete ho skrze náš web poskytnout skupině dobrovolníků, aby výsadbu provedla za vás, nebo společně s vámi. Po vyplnění formuláře se váš pozemek zobrazí na naší mapě a bude viditelný pro ty, kdo místo pro výsadbu hledají.

Fotografie: Se souhlasem iniciativy Sázíme budoucnost

Akce, na kterých probíhá hromadná výsadba nových stromů, si může každý dohledat na vašich webových stránkách. Jak moc tyto akce ovlivnila situace vzniklá kvůli šíření koronaviru?

Příjemci grantů od nás dostali informaci, že mohou nahradit veřejné akce individuálními formami výsadby a mnozí tak učinili. Co se týče zpráv ohledně prodeje stromů, máme informace od školkařů, že tento rok byl rekordní.

Jak uvádíte na vašich webových stránkách, výsadbou to nekončí. Jak je potřeba se dále o stromy starat?

Nejdůležitějším bodem následné péče je zpravidla zálivka. Strom je potřeba zalévat s ohledem na množství srážek, raději ale méně často a ve větších dávkách. Důležitá je také ochrana kmene před poškozením.

Po 2-3 letech od výsadby je také dobré nechat strom zkontrolovat arboristou či jiným odborníkem, který v případě potřeby upraví korunu stromu řezem.

Inspirací v péči o stromy je nám anketa Strom roku, která je součástí iniciativy Sázíme budoucnost. Díky ní již 20 let veřejnosti představujeme stromy s nejzajímavějšími příběhy a snažíme se motivovat komunity i jednotlivce, aby se o stromy ve svém okolí starali. Stromy totiž mají řadu přínosů. Poskytují stín, domov pro všemožné organismy, ochlazují naše okolí, pomáhají zadržovat vodu v krajině a chrání půdu před erozí.

Máte přehled o tom, kde je to po České republice s množstvím zeleně a výsadbou nových stromů dobré a kde je naopak situace bídná? Můžete uvést konkrétní oblasti?

Dle našich dat patří k nejaktivnějším krajům, co se počtu výsadeb týče, kraj Jihomoravský, Středočeský, Moravskoslezský a Jihočeský. Nejméně byli aktivní organizátoři v Karlovarském kraji. Je však potřeba si uvědomit, že my sbíráme data pouze o stromech vysazených od roku 2019 mimo les.

Jak bylo na začátku zmíněno, iniciativa Sázíme budoucnost spadá pod Nadaci Partnerství. Co je hlavním zaměřením této nadace a čemu všemu se věnuje?

Nadace Partnerství pomáhá lidem starat se o životní prostředí. Přibližujeme veřejnosti inspirativní řešení, která podporují šetrné nakládání se zdroji a ochranu přírody. Věříme, že nejúčinnější a nejtrvalejší jsou ty přístupy, na kterých se mohou podílet jednotlivci, komunity i firmy a snažíme se je proto do našich programů maximálně zapojovat.

Fotografie: Se souhlasem iniciativy Sázíme budoucnost

Nadace a neziskové organizace u nás mají poměrně nelehké postavení a často je na ně společností paradoxně nahlíženo negativně. Setkáváte se s tím, a pokud ano, snažíte se proti tomu nějak bojovat či vyvracet různé mýty?

Nesetkáváme.

Zpět k iniciativě Sázíme budoucnost. Vaším dalším velkým cílem jsou změny zákonů. S jakými legislativními bariérami se výsadba stromů potýká a jak se snažíte to měnit?

Iniciativa se specificky zaměřuje na výsadby stromů v krajině, v obcích či městech. V této souvislosti se snažíme o systémové zlepšení legislativy, podle které se výsadby na těchto lokalitách řídí či regulují. Klasickým příkladem jsou výsadby stromů v centrech měst. V rozpálených dnech jistě každý ocení stín košatého stromu, ovšem výsadby zde v omezeném prostoru soupeří s mnoha zájemci – zejména technickou či dopravní infrastrukturou. Iniciativa se společně s odborníky, městy, správci sítí a zeleně snaží hledat konsensus a nabízet dostupná řešení, třeba i skrze připravovanou databázi inspirativních příkladů praxe z Čech a ze zahraničí. Naše snahy o úpravu legislativy se zaměřují i na další oblasti – například na eliminaci snah zjednodušujících kácení, podporu adaptačního významu stromů či podporu výsadeb stromů v krajině a na zemědělské půdě. 

Prozradíte nám na závěr, jaké jsou vaše cíle pro rok 2021?

Uplynulý rok nám i přes nepříznivou pandemickou situaci ukázal, že iniciativa Sázíme budoucnost ve společnosti rezonuje a je o ni stále větší zájem. Tuto zprávu samozřejmě vnímáme jako velké povzbuzení, ale i jako závazek. Našimi hlavními cíli pro letošní rok je stále rozšiřovat komunitu aktivních podporovatelů a budovat povědomí o iniciativě ve veřejném i odborném prostoru. Přáli bychom si, aby se náš web stal živoucí platformou, sloužící nejen jako zdroj kvalitních informací, ale sloužil ve stále větší míře jako nástroj k propojování lidí, projektů a k inspiraci. Věříme, že se naše interaktivní mapa bude zahušťovat registrovanými výsadbami, a že stále více lidí převezme iniciativu; právě teď přece sázíme budoucnost!


Instagram | Web | Facebook

Napsat komentář