Středa 22.05.2024
„Ženy si konečně uvědomují, že úspěch někoho jiného neznamená jejich neúspěch,” říká Markéta Baginská, zakladatelka Podnikání pro Holky
Fotografie: Se souhlasem Markéty Baginské
INTERVIEW

„Ženy si konečně uvědomují, že úspěch někoho jiného neznamená jejich neúspěch,” říká Markéta Baginská, zakladatelka Podnikání pro Holky

Vše začalo při józe, když Markétu Baginskou napadla myšlenka, kterou se rozhodla zrealizovat. Z nevinného nápadu se během dvou let zrodil úspěšný projekt Podnikání pro Holky s milionovými obraty. Svým počinem Markéta probouzí v ženách sílu, inspiruje je na cestě za svými sny a dokazuje, že podnikání sice vyžaduje pořádnou dávku odvahy a odhodlání, ale i přesto se s ním vyplatí začít. Co k podnikání nakoplo ji samotnou? V čem se její klientky nejčastěji realizují? A jaké jsou Markétiny tipy k dosažení úspěchu?

Co tě motivovalo k tomu, aby ses začala věnovat tématu podnikání pro ženy?

Někteří lidé začínají podnikat, aby byli sami sobě šéfem, jiní kvůli touze zažívat ve svém životě opravdovou svobodu a někteří proto, že vlastně nic jiného neznají.

Vždy jsem si šla svou vlastní cestou a skutečností je, že na cestu jakéhosi „podnikání” jsem se vydala také již velmi brzy, a to už v mých čerstvých 16 nebo 17 letech, kdy jsem začala poprvé pracovat s lidmi ve fitness, vést skupinové lekce a velmi brzy poté i ty individuální. Velmi rychle jsem však zjistila, jak moc osamělá tato podnikatelská cesta je. A někde uvnitř sebe jsem tušila, že pravděpodobně nejsem jediná, kdo toto cítí.

V momentě, kdy jsem se rozhodla upustit od své sportovní kariéry, měla jsem prakticky jasno v tom, co chci dělat a kterým směrem se ubírat. Moje vize byla vytvořit místo, kde budeme ženám předávat nejen nejlepší informace, které pro úspěch v podnikání potřebují, ale především nabízet podporu a pochopení, které mnohdy ženám na jejich podnikatelské cestě chybí.

A jsem ráda, že se nám to daří. Jen za posledního dva a půl roku jsme měli možnost proškolit v rámci našich programů přes 2 tisíce podnikatelek, a to z těch nejrůznějších oborů. Naše komunita se rozrostla z nuly na 35 tisíc členek, a co je ještě lepší než tohle vše, je to, že stále roste.

Jsem tedy moc vděčná za to, že jsem následovala hlas svého srdce, a to i přesto, že mi tehdy mnozí říkali, že podpora a sdílení do podnikání nepatří, stála jsem si za svým. A dnes vidím, že naslouchat intuici se zkrátka vyplatilo.

Čemu ses věnovala před založením vlastního programu a koučinku?

Dá se říct, že jsem se koučinku začala věnovat prakticky mnohem dříve, než jsem vůbec nějaký pojem koučink znala.

Jak jsem již zmínila, s klienty jsem začala pracovat v oblasti kondičního sportu a fitness velmi brzy. Stály za mnou skvělé sportovní výsledky, jako například 2. místo ve 24hodinovém maratonu, kterého jsem se ve svých čerstvých 17 letech zúčastnila, a později také 6. místo v kategorii Elite na Mistrovství světa ve Spartan Race ve Spartě. To byl také důvod, proč se na mě začala obracet řada lidí, což byl pro mě takový vstup k trénování a, jak jsem brzy zjistila, i ke koučování. V sportu totiž úspěch spočívá nejen v naší fyzické kondici, ale také v způsobu myšlení.

Když za mnou do fitness centra přicházeli i „běžní lidé”, nikoliv sportovci, často se za mnou chodili spíše vypovídat než cvičit. To mě také stavělo do jakési role kouče, kde bylo mým cílem spíše naslouchat a směrovat než radit. Tehdy jsem samozřejmě nevěděla, kam mě tato cesta zavede. Teď, když se ale ohlížím zpět, vidím, že všechny ty dílky puzzle, které jsem si na této cestě skládala, mě vedly přesně tam, kde jsem měla být.

Fotografie: Se souhlasem Markéty Baginské

Jakým způsobem přispívá tvůj projekt a jeho komunita k rozvíjení podnikání pro ženy? V čem podle tebe tkví hlavní pozitiva tvé a jiných podobných iniciativ?

Naším cílem je vytvořit místo, kde podnikatelky najdou vše, co ke svému úspěchu v podnikání potřebují. A to od kvalitního know-how, přes ověřené strategie, až po mnou již několikrát zmiňovanou podporu a pochopení. Pevně totiž věřím v to, že růst vedle lidí, kteří vás chtějí vidět růst, je mnohem snadnější.

Pokud bych však měla být konkrétnější a zmínit pár věcí, které komunitu Podnikání pro Holky významně odlišují, a proč se stal tento brand mezi ženami v podnikání tak oblíbeným, byly by to jednoznačně akce nad informací, spolupráce nad konkurencí a empatie, pochopení, ale ne utěšování.

V rámci našeho obsahu se soustředíme nejen na poskytování informací a to, aby je podnikatelky chápaly, ale především na to, aby jim opravdu rozuměly a věděly, jak je následně implementovat do svého podnikání. Jako zakladatelka firmy vím, že samotná informace je bezcenná, dokud na základě ní nejsme schopni jednat. A to je přesně důvod, proč klade důraz nejen na „co”, ale také na „proč” a následné „jak”.

Už ve sportu mě mrzelo, že si řada lidí nechávala své největší a nejlepší rady pouze pro sebe. A to jsem se rozhodla i se založením tohoto projektu alespoň v podnikatelské sféře mezi ženami změnit. Netajíme před našimi členkami komunity zkrátka žádná tajemství, sdílíme s nimi opravdu vše, co nám na naší cestě pomohlo, včetně hromady interních procesů, předloh i návodů, které já sama dnes k běhu firmy využívám. Pevně totiž věřím, že spolupráce je důležitější než konkurence, a také, že je zde dostatek místa pro všechny. A také doufám, že bude tento můj přístup inspirací i pro druhé.

Každý z nás udělá sem tam v podnikání nějakou chybu nebo krok, který se později ukáže jako ne zrovna přínosný. Respektive, ne vždy nám každý krok přinese výsledky, které očekáváme, a to je v naprostém pořádku. Faktem je, že je pouze naší odpovědností se na celou situaci podívat zpět, vyhodnotit ji a být tak připraveni posunout se zase dále chytřejší. Když tedy v naší komunitě někdo napíše, že se mu něco nepovedlo, nejsme tady od toho, abychom ho v tom utěšovali a udržovali ve smutku, ale naopak. Chceme dané osobě pomoci se zvednout a najít způsob, jak se posunout dál chytřejším způsobem.

A v neposlední řadě je tu i má přímočarost, která se prolíná napříč celým brandem, ale to už asi cítíte.

Jaké jsou hlavní výzvy či příležitosti v oblasti podnikání pro ženy?

Určitě zde hrají velkou roli i společensky zavedené standardy. Ženy se často bojí začít, protože si myslí, že „selžou“ například jako mámy nebo partnerky, protože budou věnovat svůj čas a energii něčemu jinému. Faktem ale je, že opak je pravdou, a to protože pokud se budou cítit naplněné samy, budou schopny dávat maximum i všemu dalšímu, co je pro ně důležité.

Určitě je to pak i strach – například ze změny, názoru druhých, nebo i toho, že to třeba nezvládnou. I to je ale řešitelné a já pevně věřím v to, že pokud člověk opravdu chce a zná své důvody, najde vždy způsob, jak to zvládnout.

Fotografie: Se souhlasem Markéty Baginské

Jaký je tvůj pohled na otázky rovnosti genderu v podnikání a jak může podle tvého názoru společnost podpořit větší inkluzivitu?

Já osobně tento problém nevnímám, což je zřejmě způsobeno i mojí sociální bublinou, protože mám vedle sebe řadu ambiciózních podnikatelek, která dnes čítá stovky úžasných žen.

Kdybych se však podívala na data, tak ano, určitě uvidím, že v podnikání je stále více mužů než žen. Otázkou ale je, jestli je to tak špatně. Muži z historického hlediska tady vždy byli proto, aby poskytovali jakési zázemí, a já se upřímně asi ani nestavím do role člověka, který nutně potřebuje bojovat za to, aby byla tato statistika rovnoměrná.

A teď mě neberte špatně. Jsem žena, podnikám, miluji realizaci svých vysokých cílů i finančních met, a stejně tak podporuji druhé ženy, které se rozhodly jít si za svým. A to je důvod, proč jsem tady. Nechci, aby ženy nemohly jen proto, že jsou ženy, ale naopak, aby se mohly realizovat, pokud opravdu chtějí, nehledě na to, jaké jsou nastavené společenské standardy.

Kdybych se tedy měla zaměřit na to, jak podpořit větší inkluzivitu v této sféře, určitě by to bylo tím, aby každá žena dělala to, za čím ji srdce táhne. Pokud totiž budeme v souladu sami se sebou, je to v důsledku to nejdůležitější, co můžeme dát sobě a následně i druhým lidem, které kolem sebe máme.

Jakému typu podnikání se tvé klientky nejčastěji věnují?

Za celou tu dobu jsme měly možnost spolupracovat opravdu se stovkami žen z nejrůznějších odvětví, a to jak z oblasti služeb, tak i prodeje digitálních produktů a produktového byznysu. Největší část však určitě zastupují podnikatelky ve službách, které chtějí nejčastěji prorazit v online prostředí a získat tak ve svém životě nejen úspěch, ale i opravdovou časovou flexibilitu a svobodu.

Nezáleží ale na tom, jak velký ženy mají cíl. Komunita Podnikání pro Holky je tady od toho, aby je na této jejich cestě podpořila a k danému cíli přivedla.

Fotografie: Se souhlasem Markéty Baginské

Vzpomněla by sis na jeden z nejinspirativnějších příběhů tvé klientky, který by mohl ostatní ženy motivovat?

Vybavit si pouze jeden příběh je těžké. Jak jsem již zmínila, komunita Podnikání pro Holky zanechala pozitivní odkaz již ve stovkách životů, stejně jako můj osobní mentoring. Některé klientky pod mým vedením doslova založily firmy od základu, získaly své první klienty a prodeje. Dalším jsem pak pomohla se škálováním, vytvořením procesů a marketingovými strategiemi, které jim přinesly násobně větší výsledky ve formě vyšších prodejů. Některým dalším se pak povedlo díky tvorbě digitálních produktů vrátit do svého života flexibilitu a čas, který na své podnikatelské cestě ztratily.

Často se na mě také obrací podnikatelky, které podnikají fyzicky v oblasti služeb, jako jsou například PMU artistky, konzultantky či terapeutky. Ty mají sice plno zakázek, ale nemají dostatek času a hledají způsob, jak to změnit, což je scénář, kterému vzhledem k mé předchozí profesi v roli trenéra ve fitness naprosto rozumím a také vím, jak těžké může být, když z toho člověk nevidí cestu ven.

Když jsem tedy zakládala svoji firmu, přesně jsem věděla, jak chci, aby fungovala. Vždy pro mě byla důležitá jakási časová svoboda, flexibilita a například i možnost cestovat. Online prostředí a prodej digitálních produktů v odvětví e-learningu mi toto vše umožnil, a to je přesně důvod, proč cítím takový závazek toto předávat dále.

Jak se podle tebe proměňuje podnikatelská oblast pro ženy v průběhu let?

Myslím si, že podnikatelská oblast pro ženy se hodně mění, a to zejména díky rozvoji internetu a moderních technologií, které jsou nám všem k dispozici. Tyto změny ženám poskytují ojedinělou příležitost nejen k vybudování úspěšného podnikání a dosažení jakési finanční svobody, ale také k tomu, aby zůstaly během celého procesu věrné samy sobě, svým hodnotám a speciálním darům, které mají v sobě.

To, že můžeme zaujímat ve svém podnikání stejně tradiční mužský přístup, ještě neznamená, že to musíme dělat. A také to neznamená, že pokud tak neučiníme, nemáme šanci na úspěch. Ba právě naopak. Co máme v sobě my, ženy, je zase speciální pro nás, a pevně věřím, že pokud se naučíme ve svém podnikání využívat našich silných stránek, jako je například silná empatie, intuice či kreativita, dokážeme dosáhnout absolutně úžasných výsledků, a to bez toho, abychom na této cestě vyhořely nebo ztratily samy sebe. 

Pokud se tohle naučíme, budeme nejen úspěšné, ale i naplněné a šťastné, protože takto podpoříme i jistou rovnováhu mezi prací a osobním životem, což je pro nás ženy obecně opravdu důležité.

Fotografie: Se souhlasem Markéty Baginské

Jakých změn by ses ráda v budoucnu, co se podnikání žen týče, dočkala? Máš i ty sama nějaké cíle, kterých bys ráda dosáhla?

Mým cílem je vybudovat největší edukativní online platformu pro všechny ambiciózní ženy a podnikatelky, které chtějí od života více. Více úspěchu, financí, naplnění a také například více vnitřního klidu, který by pro nás všechny měl být v konečném důsledku absolutně klíčový.

A jaké změny bych si přála vidět? Aby v ženském leadershipu bylo více žen. A také aby více žen drželo v rukou peníze. Pevně totiž věřím, že máme své unikátní perspektivy, díky kterým můžeme udělat tento svět opravdu lepším místem.

Které dovednosti či vlastnosti jsou podle tebe klíčové, pokud chce být žena v podnikání úspěšná?

Zaprvé je to určitě disciplína, protože bez disciplíny člověk nedojde daleko, nehledě na to, ve které sféře se snaží uspět. A poté je to určitě ochota říct si o pomoc, delegovat a zbavit se představy, že musí člověk všechno zvládnout sám. Velké projekty jsou o lidech, a čím dříve si to na naší cestě uvědomíme, tím rychleji budeme i růst.

Jakými největšími lekcemi sis během vedení projektu Podnikání pro Holky prošla?

Wow! Chyb, kterých jsem na své cestě udělala, bylo spousta. Pokud jsem ale věděla, že jsou to čistě moje chyby, dokázala jsem za ně velmi rychle převzít odpovědnost, poučit se z nich a posunout se tak zase chytřeji dále.

Těžší pro mě bylo skousnout, že ne každý bude ve svém přístupu v podnikatelském prostředí tak otevřený, jako jsem já k němu. I v tomto jsem se párkrát spálila. Uvědomila jsem si ale, že to, že někdo není stejně otevřený jako já, ještě neznamená, že se musím změnit. Ty správné lidi, kteří to vidí stejně, si najdu, a jsem šťastná, že jich dnes mám mezi sebou spoustu.

To je ale jen malá inspirace k tomu, že pokud někdo na vaší cestě tak nějak zneužije vaši, třeba hodnosti či schopnosti pomoci, nemusíte se kvůli tomu měnit. Budou tady i další lidé, kteří to ocení.

Fotografie: Se souhlasem Markéty Baginské

Řekla bys, že se ženy dokáží vzájemně podporovat? Ať už v běžném životě, nebo v podnikání…

Mezi ženami je obecně velká rivalita a soutěživost, což pro mě byl silný impuls k tomu, alespoň v ženském podnikání u nás v Česku a na Slovensku, to změnit. Myslím si, že se čím dál více lidí otevírá spolupráci a že i mnoho žen začíná chápat myšlenku „spolupráce nad konkurencí”, což je i motto, které v rámci Podnikání pro Holky s naší komunitou velmi často sdílíme.

Také se mi zdá, že si ženy konečně uvědomují, že úspěch někoho jiného neznamená jejich neúspěch. Toto přesvědčení, které bylo dříve díky přehnané soutěživosti nějak zakódováno do naší společnosti, se nyní zdá být na průlomu a na dobré cestě k tomu, abychom méně soutěžili a více spolupracovali.

Co ti dělá na tvé práci největší radost?

Jsem velmi kreativní člověk a pro svůj dobrý pocit potřebuji cítit, že se realizuji i po kreativní stránce. A to je také důvod, proč miluji například vytváření nových programů pro naše studenty, inovace a zlepšování interních procesů pro můj tým, nebo třeba i tvorbu obsahu na sociální sítě.

Dále mě samozřejmě baví i individuální práce s mými klienty, stejně jako vedení skupinových workshopů a webinářů pro naše studenty. Moje práce je prostě pestrá a žádný den není vlastně tak nějak stejný – a za to jsem opravdu vděčná.

Jaké rady bys poskytla mladým dívkám či ženám, které chtějí začít s podnikáním?

Nikdy nebudete vědět, jestli je to správná cesta, dokud se na ni nevydáte. Často vidím, že se ženy zastavují mezi dvěma možnostmi a neví, kterou si vybrat, a tak stojí na místě, namísto toho, aby začaly.

Faktem je, že je vždy lepší zvolit si cestu, o které třeba časem zjistíme, že nebyla správná, a s těmito zkušenostmi se poté posunout dále, než nezkusit ani jednu z nich. Vykročte, udělejte ten první krok a dejte svému já závazek, že hned poté najdete způsob, jak udělat ten krok následující. Uvidíte, bude to stát za to!


Instagram | Web | YouTube | Podcast | Facebook | Instagram

Napsat komentář