Neděle 14.07.2024
Vzdělání nebo praxe nejsou při hledání práce tak důležitými faktory jako dříve
Fotografie: Unsplash (unsplash.com)
LIFESTYLE

Vzdělání nebo praxe nejsou při hledání práce tak důležitými faktory jako dříve

Samozřejmě, že je důležité mít pro vysněnou práci dobrou kvalifikaci, velkou roli však v současném světě hrají i tzv. soft skills. To, jak se chováte k sobě a ke svému okolí a jak s ním spolupracujete, je v dnešním profesním prostředí důležitější než kdy jindy. Že máte dobrý titul, ještě neznamená, že jste také dobrý manažer. Co přesně jsou měkké dovednosti, které z nich jsou ve vašem životopise nejdůležitější a jak je zlepšovat?

Co jsou soft skills?

Soft skills jsou tzv. sociální dovednosti, které se často nazývají také měkké dovednosti. Jejich opakem jsou hard skills, tj. kvalifikace, která je měřitelná a kterou obvykle získáte během studia nebo praxí.

Soft skills jsou lidské schopnosti a dovednosti, které vychází z osobnostních a charakterových vlastností. Odráží, jak se člověk chová, zda dokáže zaujmout vlastní postoj, komunikovat nebo spolupracovat s ostatními. Nejde o to, zda máte teoretické znalosti, ale jaké dovednosti dokážete využít k jejich aplikaci. Typickými měkkým dovednostmi jsou delegování úkolů nebo schopnost pracovat v týmu. Například v oblasti prodeje je důležité mít potřebné odborné znalosti produktů. Ale k čemu by vám byly, kdybyste svými komunikačním dovednostmi nedokázaly produkt zákazníkům prodat?

Dobrou zprávou je, že i soft skills se dají učit, zdokonalovat a procvičovat.

Proč jsou soft skills důležité?

Existuje několik důvodů, proč byste měli do životopisu uvést informace o svých soft skills. Zdůrazníte tak vlastnosti, které potenciální zaměstnavatel považuje za zásadní, odlišíte se od ostatních uchazečů nebo zvýšíte své šance na získání požadovaného zaměstnání. Zaměstnavatelé stále více spoléhají nejen na profesní, ale také na sociální dovednosti. Pokud dokážete prokázat dobrou kombinaci odborných znalostí a měkkých dovedností, úspěch bude zaručen.

Kam v životopise a žádosti o práci zařadit soft skills?

Základní kvalifikace by rozhodně měla být součástí vaší žádosti. Kromě hard skills, počítačových dovednost nebo jazykových znalostí můžete ale do životopisu přidat další položku týkající se vašich měkkých dovedností. Je dobré, když soft skills budou uvedeny také ve vašem doporučujícím dopise.

Důležitější je však začlenit soft skills do motivačního dopisu a zasadit je do kontextu svých zkušeností. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je uvést příklad anebo ukázku. Může jít nejen o předchozí zaměstnání, ale také o dobrovolnickou činnost nebo jiné společenské a kulturní aktivity. Samozřejmě je nejlepší, pokud můžete své znalosti nějakým způsobem prokázat. Zde se vám budou hodit certifikáty a reference, které získáte například za členství v klubu, od bývalých zaměstnavatelů nebo spolupracovníků.

Fotografie: Unsplash (unsplash.com)

7 soft skills, které byste měli mít ve svém životopise

Nic se nemá přehánět. Stačí tři až pět dovedností zaměřených na požadovanou profesi. Zamyslete se nad tím, které se týkají konkrétně vás a které jsou v daném oboru vyžadovány.

Iniciativa a motivace

Osobní iniciativa a motivace jsou klíčové pro mnoho profesí a v průzkumech se často objevují na prvních místech. Tato dovednost znamená, že jednáte samostatně a nečekáte jen na pokyny ostatních. Jste mimořádně motivovaní a nadšení pro svou práci.

Týmová práce a komunikační dovednosti

Schopnost pracovat v týmu a komunikovat – tyto dvě vlastnosti spolu často souvisejí. Pokud dokážete dobře pracovat v týmu, je to především proto, že umíte jasně a jednoznačně formulovat své cíle a vize a zároveň řešit konflikty nebo jim předcházet.

Kreativní řešení problémů flexibilně

Řešte problémy kreativně a buďte flexibilní – nic pro vás není nemožné. Vždy mějte řešení problému, i když někdy trochu netradiční. Potřebujete flexibilitu, abyste se mohli rychle přizpůsobit novým situacím a výzvám.

Zodpovědnost a spolehlivost

Jestliže chcete hrát ve firmě důležitou roli, musíte být zodpovědní a spolehliví. Víte, jak je vaše práce důležitá a že může fungovat pouze tehdy, pokud se každý zaměstnanec spolehlivě stará o svou oblast práce.

Time management a organizační talent

Pokud chcete pracovat ve stresujícím oboru, který od vás vyžaduje hodně, je důležitý time management a dobrá organizace. Umíte si stanovit priority projektů a zjistit, jak nejlépe zorganizovat své úkoly, abyste byli co nejefektivnější.

Kritika a ochota učit se

Téměř vždy se najde někdo, kdo vás bude za vaši práci kritizovat – důležité je, aby kritika byla konstruktivní. Pokud vás někdo kritizuje, jste ochotni se z toho poučit a dále se rozvíjet.

Sebeovládání a smysl pro detail

Zejména v době, kdy můžete nebo musíte pracovat z domova, je důležité mít sebekontrolu a sebeovládání. Jste si vědomi, kde jsou vaše silné a slabé stránky a jak si věci zařídit, aby fungovaly.

Jak můžete soft skills trénovat?

Jste spíše rezervovaný typ, ale rádi byste pracovali v oblasti prodeje? To není problém, protože existuje několik způsobů, jak rozvíjet své sociální dovednosti. Prvním krokem je vždy přesně rozpoznat, kde jsou vaše slabé stránky.

Existuje řada seminářů, workshopů a kurzů, kde se můžete naučit měkkým dovednostem. Mnoho materiálů najdete také v odborných knihách, na internetu nebo ve videích na YouTube. Pro uplatnění vašich dovedností přímo před ostatními lidmi a s nimi je však nejlepší, když se něčeho zúčastníte prezenčně.

A ty nejdůležitější úkoly pro vás? Hodně cvičte a uvádějte to do praxe. Vrhejte se do situací, které vám dělají potíže, abyste se rozvíjeli. Zamyslete se nad svým chováním v sociálních situacích a identifikujte své silné a slabé stránky.


Zdroj: resources.workable.com

Napsat komentář

  • Jozko 07.03.2024 v 12:23

    SOFT SKILLS - lacna (primitivna) pracovna sila "do poctu".

  • Ladislav 07.03.2024 v 09:00

    soft skills Může mi to někdo vysvětlit?Já tohle nikde v češtině nenašel a neznám.