Středa 22.05.2024
Jaký je nejvýznamnější jarní svátek?
Fotografie: Pexels (pexels.com)
LIFESTYLE

Jaký je nejvýznamnější jarní svátek?

A je tu jaro – krásný čas, kdy se příroda probouzí. Sluníčko příjemně svítí, ptáci horlivě štěbetají, protože radostně vítají nový den, a lesní bytosti opouštějí své skrýše. Zahrady otvírají své brány a netrpělivě čekají, až je zaplaví nádherné barvy, ale Paní Zima ještě nespí, jelikož se nechce tak snadno vzdát své vlády, a proto čas od času vystrčí růžky. Už se ovšem objevují první květiny a dny se prodlužují. Toto podivuhodné roční období také přináší tradice a pranostiky, které k jaru neodmyslitelně patří. Avšak nejdůležitějším jarním svátkem jsou Velikonoce. Víte o nich všechno?

Z pohledu křesťanské víry jsou Velikonoce oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista po jeho ukřižování. Zdůrazňují význam oběti života ve prospěch druhých a připomínají, že smrt není v lidském životě tím posledním. Jsou tedy oslavou zrození nového života.

Jaký mají Velikonoce vlastně význam? Patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nových rostlin a vítězství života nad smrtí.

Velikonoce jsou křesťanským svátkem, ale vedle toho jsou také obdobím lidových tradic, mezi něž patří řehtání, hodování a pletení pomlázky. Objevily se například různé obyčeje a magické praktiky, které měly zajistit ochranu a plodnost. V Čechách je typické především obřadní umývání a polévání vodou.

Velikonoční symboly

Symbol je znak, emblém nebo značka, která odkazuje na konkrétní tradiční význam. Symbol také může vyjadřovat velmi bohatý obsah. Víte ovšem, jaké symboly jsou spojené s Velikonocemi?

Fotografie: Pexels (pexels.com)

K Velikonocům patří zejména beránek. V křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího beránka, Krista, neboť podle křesťanské víry on je beránek obětovaný za spásu světa. Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním. Jedním z nejznámějších symbolů je velikonoční vajíčko. Vejce je důležité, protože je symbolem nového života. V mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Velikonoční vajíčka se třeba malují barevným voskem. Ve východní tradici jsou vajíčka červená a symbolizují krev Krista. Velikonoční oheň symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Oheň se světil a zapaloval na Bílou sobotu. Dalším významným symbolem je svíce, která je chápana jako znamení života. Podle starodávné tradice se svíce zapalovala od posvěceného ohně v noci z Bílé soboty na neděli, kdy Ježíš vstal z mrtvých. Svíce je bílá, protože tato barva představuje čistotu a naději. A zajíček. Zajíc patří k symbolům Velikonoc právě z toho důvodu, že se na jaře často dostává do blízkosti lidských obydlí, kde hledá potravu. Je považován za symbol zmrtvýchvstání, jelikož nikdy nespí a tradice zajíčka, který nosí vajíčka, se k nám dostala z Německa.

Velikonoční zvyky

Velikonoce jsou oslavou zrození nového života a jejich název je odvozen od Velké noci, během které Kristus stal z mrtvých. Podle legendy vstal Kristus z mrtvých prvního dne po sobotě, tedy na Boží hod velikonoční. Pro Křesťany je tento den nejdůležitější z celého velikonočního období. Následuje Velikonoční pondělí, které se nepojí s žádnými liturgickými zvyky, ale z pohledu lidové tradice je to významný den. 

Jaké zvyky a tradice jsou tedy spojené s velikonoční dobou? Tak například barvení velikonočních vajíček, pečení mazanců či jidášů, šlehání dívek upletenou pomlázkou, polévání vodou anebo vysévání obilí. Toto jsou oblíbené velikonoční zvyky a tradice, pomocí kterých lidé každoročně oslavují svátky jara.

Velikonoce patří k nejvýznamnějším svátkům, během nichž můžete poznat tradiční zvyky a historii. Těšit se také můžete na dobrodružné, pohybové a výtvarné aktivity s nimi spojené. A jak tyto jarní svátky vlastně vnímáte?

Napsat komentář